• facebook


-          Magyarország alaptörvénye

-          2011. évi clxxxix. törvény magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásró