Pályázati felhívás

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján nyilvános pályázatot hirdet

a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra történő megbízás érdekében.

 

Munkáltatói jog gyakorlója: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jog gyakorlója: Polgármester

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

-       4722 Nyírmeggyes, Rákóczi Ferenc utca 33.  (az intézmény székhelye), és

-       4722 Nyírmeggyes, Rákóczi Ferenc utca 26.  (az intézmény telephelye)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása; a pénzeszközökkel való célszerű és takarékos gazdálkodás, a költséghatékonyság biztosítása; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.