Hagyatéki eljárás

 Hagyatéki leltár felvételéhez szükséges okiratok:

      -   halotti anyakönyvi kivonat  

-         öröklésre jogosultak adatai (nyomtatvány letölthető)

-         ingatlan, vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok, helyrajzi szám.

-         gépkocsi esetében, forgalmi engedély (hitel esetén hitelszerződés)

-         takarékkönyv, gépkocsi-nyeremény betétkönyv, kincstárjegy stb.

-         folyószámla, devizaszámla, értékpapír számla esetében, számlakivonat

-         életbiztosítás esetében, kötvény

-         ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén, nyugdíjtörzsszám

-         ki nem fizetett járandóság, (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás

-         amennyiben az elhunyt, gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, törzsbetéttel rendelkezett, úgy a Társasági Szerződés fénymásolata

-         végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata

 

Hagyatéki leltár felvétele: ügyfélfogadási időben

Ügyintéző: Kecskés Györgyné

Elérhetősége:

                  Tel: 44/409-750

                  E-mail: ado@nyirmeggyes.hu

               

Az ügyintézés határideje, díja:

a hagyatéki leltár, a vagyonról való tudomásszerzést követően, 30. napon belül készül el.

A hagyatéki eljárás illetékmentes.

 

Letölthető nyomtatványok:

 

    

 

Az alkalmazott jogszabály:

     -   2010. évi XXXVIII. a hagyatéki eljárásról

    - 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

    - 29/2010. (XII.31.)KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 

- A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányával.

 - A leltár elkészítésére munkaidőben, de ügyfélfogadási időn kívül is van lehetőség, ez esetben az ügyintézővel (telefonon) történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

 A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban:

-        belföldön fekvő ingatlan

-        belföldi cégjegyzésbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló (tagi) részesedése van

-        lajstromozott vagyontárgy van(személygépkocsi, tehergépjármű, motor, utánfutó, hajó, repülő stb.)

-        a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét .

-        hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte el.

-        takarékkönyv, értékpapír, lakossági folyószámla, életbiztosítás van, úgy a hagyatéki eljárást le kell folytatni.

 A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó-és érték-bizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik.

 Abban az esetben ha az elhunyt ingatlan tulajdonnal és kötelező leltározás alá tartozó ingó vagyonnal sem rendelkezik, úgy abban az esetben is ki kell tölteni és aláírva, személyesen vagy postai úton  visszajuttatni részünkre a „hagyatéki nyilatkozat” nyomtatványt.