• facebook
                                      Hagyatéki eljárás

 

 

Hagyatéki leltár felvételéhez szükséges okiratok:

 

     -   halotti anyakönyvi kivonat  

-         öröklésre jogosultak adatai (nyomtatvány letölthető)

-         ingatlan, vagyon setén az ingatlanra vonatkozó adatok, helyrajzi szám.

-         gépkocsi esetében, forgalmi engedély (hitel esetén hitelszerződés)

-         takarékkönyv, gépkocsi-nyeremény betétkönyv, kincstárjegy stb.

-         folyószámla, devizaszámla, értékpapír számla esetében, számlakivonat

-         életbiztosítás esetében, kötvény

-         ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén, nyugdíjtörzsszám

-         ki nem fizetett járandóság, (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás

-         amennyiben az elhunyt, gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, törzsbetéttel rendelkezett, úgy a Társasági Szerződés fénymásolata

-         végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata

 

Hagyatéki leltár felvétele: ügyfélfogadási időben

Ügyintéző: Kecskés Györgyné

Elérhetősége:

                  Tel: 44/409-850

                         44/409-750

                         30/7574528

                  Fax:44/509-025

 

Az ügyintézés határideje: díja:

a hagyatéki leltár, a vagyonról való tudomásszerzést követően, 30. napon belül készül el.

A hagyatéki eljárás illetékmentes.

 

Letölthető nyomtatványok:

 

    - Öröklésre jogosultak adatai

    - Nyilatkozat

    - Kérelem póthagyatéki leltár felvétele iránt

 

 

 

Az alkalmazott jogszabály:

 

    -   2010. évi XXXVIII. a hagyatéki eljárásról

    - 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

    - 29/2010. (XII.31.)KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 

- A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányával.

 

- A leltár elkészítésére munkaidőben, de ügyfélfogadási időn kívül is van lehetőség, ez esetben az ügyintézővel (telefonon) történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

 

A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban:

 

-    belföldön fekvő ingatlan

- belföldi cégjegyzésbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló (tagi) részesedése van

-  lajstromozott vagyontárgy van(személygépkocsi, tehergépjármű, motor, utánfutó, hajó, repülő stb.)

- a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét .

- hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte el.

-  takarékkönyv, értékpapír, lakossági folyószámla, életbiztosítás van, úgy a hagyatéki eljárást le kell folytatni.

 

A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó-és érték-bizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik.

 

Abban az esetben ha az elhunyt ingatlan tulajdonnal és kötelező leltározás alá tartozó ingó vagyonnal sem rendelkezik, úgy a honlapunkról letölthető, „Nyilatkozat” nyomtatványt kitöltve, aláírva, postai úton is visszajuttathatja részünkre.