• 1.Napirend megállapítása
 • 2.Energetikai közbesz. eljárás lezárása
 • 3.Tornaterem építéséhez saját erő biztosítása
 • 4.Köztiszviselői bérrendezési alap pályázat
 • 5.Sportegyesület támogatása 2019
 • 6.Napirend megállapítása
 • 7.2019. évi közműv. munkaterv
 • 8.Saját bevételek és kötelezettségek 2020-2022
 • 9.HÉSZ módosításról (Parmen miatt)
 • 10.Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve
 • 11.Napirend megállapítása
 • 12.Lejárt határidejű határozatokról ..
 • 13.Tornaterem építésére megállapodás kötése
 • 14.Házi segítésgnyújtás óradíja
 • 15.Napirend megállapítása
 • 16.Étkezési kedvezmények
 • 17.Ingatlan felajánlás
 • 18.Térítési díj részletfizetés
 • 19.Napirend megállapítása
 • 20.Szavazásból kizárás
 • 21. Ideiglenes bizottság létrehozásáról
 • 22. Római kat. egyház tám.
 • 23. Napirend megállapítása
 • 24. Partnerségi egyeztetés lezárása
 • 25. Szabadság utca felújítás
 • 26. Belső ellenőrzés
 • 27. Polgármester szabadság mód.
 • 28. Gyámügyi beszámoló
 • 29. Óvoda alapító okirat mód.
 • 30. Óvodai csoport létszám emelés
 • 31 Szoc.társ. megállapodás
 • 32 Ref. egyház tám
 • 33 Görög kat. egyház tám.
 • 34 Sportegyesület
 • 35 Kitüntetések
 • 36 Napirend megállapítása
 • 37 Lejártakról
 • 38 Fogorvosi feladatellátási mód.
 • 39 Szakmai beszámoló- megyei könyvtár
 • 40 Napirend megállapítása
 • 41 Szerkezeti terv mód (parmen miatt)
 • 42 Ingatlan elidegenítési szándék
 • 43 Tűzifa pályázat
 • 44 Napirend megállapítása
 • 45 Szoc. társ. beszámoló
 • 46 Szilárdhulladék 1
 • 47 Szilárdhulladék 2
 • 48 Szilárdhulladék 3
 • 49 ÁSZ Jelentés
 • 50 Könyvtár
 • 51 HVB határozat
 • 52 Közművelődési pályázat
 • 53 Napirend megállapítása
 • 54 1. számú belső ellenőrzés 2019
 • 55 Bursa csatlakozás
 • 56 Bursa Szabályzat módosítás
 • 57 Polgármesterek szövetsége csatlakozás
 • 58 Óvoda beszámolója
 • 59 SZSZB. póttagok kieg.
 • 60 Energetika saját erő
 • 61 Napirend megállapítása
 • 62 KMB-s véleményezése
 • 63 M49 gyorsforgalmi út
 • 64 Napirend megállapítása
 • 65 Bizottságok megválasztása
 • 66 Személyes érintettség
 • 67 Személyes érintettség
 • 68 Alpolgármester megválasztása
 • 69 Személyes érintettség
 • 70 Polgármester illetménye
 • 71 Személyes érintettség
 • 72 Személyes érintettség
 • 73 Alpolgármester tiszteletdíja
 • 74 Napirend megállapítása
 • 75 Leader pályázat módosítás
 • 76 Napirend megállapítása
 • 77 Beszámoló lejártakról
 • 78 Társulások delegálás
 • 79 Leader képviselő delegálás
 • 80 Szavazásból kizárás
 • 81 Polgármester időarányos szabadsága
 • 82 Napirend megállapítása
 • 83 Rendőrség beszámolója
 • 84 Karácsonyi ajándékozás
 • 86 Napirend megállapítása
 • 87 2. számú belső ellenőrzés
 • 88 2020 évi belső ellenőrzési terv
 • 89 Óvoda ellenőrzéséről
 • 90 2020 évi Start munka
 • 91 Testvér-települési pályázat