• 1. Napirend megállapítása
 • 2. Közszolgálat halottjává nyilvánítás
 • 3. Napirend megállapítása
 • 4. 2020. évi közműv. munkaterv
 • 5. Saját bevételek, fizetési kötelezettségek
 • 6. Személyes érintettség
 • 7. Személyes érintettség
 • 8. Alpm. költségtér. hat mód
 • 9. Sportegyesület támogatása I.
 • 10. Sportegyesület támogatása II.
 • 11. Személyes érintettség
 • 12. PM. szabadságolása 2020
 • 13. Napirend megállapítása
 • 14. Intézményi tér. díjak felülvizsgálata
 • 15. Házi segítségnyújtás óradíja
 • 16. Veszélyhelyzetben alkalmazandó intézkedések
 • 17. REKI
 • 18. MFP útpályázat
 • 19. PH SZMSZ
 • 20. MFP útpályázat hat.mód
 • 21. Gazdasági program elfogadásáról
 • 22. Óvodai csoport létszám emelés
 • 23. Partnerségi egyeztetés lezárása (M49 gyorsforgalmi)
 • 24. Gyámügyi beszámoló elfogadása
 • 25. Napirend megállapítása
 • 26. Tűzoltóság beszámolója
 • 27. Belső ellenőrzés Intézkedési tervre beszámoló
 • 28. Belső ellenőrzés 2019 éves jelentés
 • 29. 2020. 1. számú belső ellenőrzés
 • 30. Szoc. gépkocsi határozat mód.
 • 31. Görög katolikus egyház támogatása
 • 32. Szabadság utca felújítása
 • 33. Energetika pályázat saját erő biztosítása
 • 34. Tornaterem vállalkozási szerződés
 • 35. Napirend megállapítása
 • 36. Lejártakról
 • 37. Tüzelőanyag pályázat
 • 38. Hivatali beszámoló
 • 39. Református egyház támogatás
 • 40. Napirend megállapítása
 • 41. Bursa csatlakozás
 • 42. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
 • 43. Gondozói létszám bővítése
 • 44. Óvoda beszámoló
 • 45. Ingatlanrész értékesítése
 • 46. Napirend megállapítása
 • 47. Óvodavezetői megbízás visszavonása
 • 48. Leader pályázat módosítása
 • 49. HEP felülvizsgálat
 • 50. Étkezési kedvezmények határozat módosítás
 • 51. Óvoda beszámoló
 • 52. Mátészalkai 2215_6 hrsz szerz mód
 • 53. Sportegyesület támogatása
 • 54. Óvoda ellenőrzése
 • 55. 2020. évi 2. számú belső ellenőrzés
 • 56. 2021. évi belső ellenőrzés