• 1. 2021. évi Startmunka
 • 2. Óvoda SZMSZ. jóváhagyása
 • 3. Szondiné Antal Enikő támogatása
 • 4. Étkezési kedvezmények határozat módosítása
 • 5. Vagyonnyilatkozat tételről
 • 6. Saját bevételek, kötelezettségek 2021
 • 7. Ingatlanértékesítés (Szondi Cs.)
 • 8. Szerkezeti terv mód (M49 miatt)
 • 9. PM. szabadságolása 2021
 • 10. Házi segítségnyújtás óradíja
 • 11. Anna-major elnevezése
 • 12. Közműv beszámoló és munkaterv
 • 13. Dr. Gergely M. eü. ellátási szerződés módosíítása
 • 14. Intézményi tér. díjak felülvizsgálata
 • 15. Utcanevek földhivatali átvezetése
 • 16. Településfejl koncepció partnerségi lezárás
 • 17. Iskola átszervezése
 • 18. Ingatlan értékesítés (7 határozat) módosítása (Szondi Cs.)
 • 19. Fatermékek ingyenes tulajdonba adása
 • 20. Pankotai Beáta bérleti szerződés
 • 21. Ingatlanértékesítés (Nagy Sándor)
 • 22. Sportklub támogatása
 • 23. Rendőrség beszámolója
 • 24. Görög katolikus egyház támogatása
 • 25. HÉSZ mód. (M49 miatt - II.)
 • 26. Gyámügyi beszámoló
 • 27. Tűzoltóság beszámolója
 • 28. Belső ellenőrzés 2020 éves jelentés
 • 29. Partnerségi egyeztetés lezárása (M49 II)
 • 30. Étkezési kedvezmények határozat módosítása
 • 31. Fatermékek ingyenes tulajdonba adása
 • 32. Tanyagondnoki álláshely
 • 33. Napirend megállapítása
 • 34. Tűzifa pályázat benyújtása
 • 35. Szakmai beszámoló-megyei könyvtár
 • 36. Szavazásból kizárás
 • 37. Óvodavezető pályázat kiírása
 • 38. Szeméttelep tulajdonjoga
 • 39. Napirend megállapítása
 • 40. Szoc rendelet fv elutasítása
 • 41. Személyes érintettség
 • 42. Pm. 2021. évi szabadságolási ütemterve
 • 43. Napirend megállapítása
 • 44. Bursa csatlakozás
 • 45. Református egyház támogatása
 • 46. Ingatlanértékesítés (0118_2)
 • 47. Ingatlan eladási szándék (Vári T)
 • 48. Óvoda beszámolója
 • 49. Óvodavezetői pályázat elbírálása
 • 50. Napirend megállapítása
 • 51. Méltányossági kérelem
 • 52. Napirend megállapítása
 • 53. Ingatlan elidegenítési szándék
 • 54. AJTP
 • 55. Napirend megállapítása
 • 56. Helyi fejlesztések pályázat
 • 57. Sportegyesület támogatása
 • 58. Napirend megállapítása
 • 59. Lejártakról
 • 60. 2021. év 1. számú belső ellenőrzés
 • 61. Külterületi út pályázat
 • 62. Személyes érintettség
 • 63. Polgármester jutalmazása
 • 64. Személyes érintettség
 • 65. Alpolgármester jutalmazása
 • 66. Önk. dolgozók év végi jutalmazása
 • 67. Napirend megállapítása
 • 68. Polgármester jutalma határozat mód.
 • 69. Napirend megállapítása
 • 70. Szoc. társulás beszámoló
 • 71. 2021. évi 2. számú belső ellenőrzés
 • 72. 2022. évi belső ellenőrzési terv és stratégiai terv
 • 73. Óvoda ellenőrzése
 • 74. Tanyagondnok kinevezésével kapcs döntések
 • 75. Startmunka 2022
 • 76. Személyes érintettség
 • 77. Polgármester illetmény módosítása